top of page
İzmit'i Ziyaret Etmek İçin
10 Neden

İzmit'i Ziyaret Etmek İçin Neden

İzmit'i ziyaret etmek için pek çok neden var ama işte ilk 10'umuz.

Izmit_full_dolunay_şablonu.jpg

3000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehirde aslında 500'den fazla tarihi değer ve onlarca "10 neden" var!

İzmit, dünya tarihi için önemli olaylara tanıklık etmiş, çeşitli medeniyetlere evsahipliği yapmış heyecan verici bir şehirdir.

1. İzmit Saat Kulesi

10 reasons visit to Izmit - Clock Tower.

İzmit Saat Kulesi kentin sembol yapısıdır. Saraybahçe mevkiinde 20. Yüzyıl başında inşa edilen bu muhteşem yapı Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki belli başlı büyük şehirlere dönemin padişahı 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak için yapılmıştır. Neoklasik mimari ozelliklere sahip olan eser kentin en güzel lokasyonlardan birinde İzmit’i körfezini selamlamaktadır.

2. İzmit Sarayı

10 reasons visit to Izmit - Izmit Palace

19. yüzyılda Osmanlı Sultanı Abdülaziz tarafından yaptırılan İzmit Sarayı, Türkiye'de İstanbul dışında bulunan tek saraydır. Yapı neoklasik, barok ve klasik Osmanlı sanatı üslup özellikleriyle göze çarpmaktadır. Sarayın içinde Atatürk odası, protokol odası, saray müzesi, kabul odası, hamam ve Türk Hamamı gibi bölümler bulunmaktadır. Kasr-ı Hümayun, Av Köşkü, Hünkâr Kasrı, İzmit Sarayı, İzmit Köşkü, Sultan Sarayı olarak bilinir.

3. Sırrı Paşa Konağı

10 reasons visit to Izmit - Sirri Pasha

19. yüzyıla ait bir sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, İzmit Mutasarrıfı Sırrı Paşa tarafından Hacı Hasan Mahallesi’nde yaptırılmıştır. Körfez‘e nazır manzarası ile dikkat çeken dört katlı ahşap konağın iç duvarları antik heykel ve mimari parçaları ile süslenmiştir. Konağın müştemilatı, Fransa'dan özel olarak getirilen tuğlalar ile örülmüştür. Yüksek bahçe duvarlarında kullanılan taşlardan bir bölümü antik yapı kalıntılarına aittir. Konağın iç mekan duvar bezemelerinin, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nın restorasyonu için gelen ressamlar tarafından süslendiği rivayet edilmektedir.

4. Arkeoloji Müzesi

10 reasons visit to Izmit - Archeology M

3 bin yıllık tarihi geçmişinde pek çok medeniyete kucak açan, toprağının altından paha biçilmez tarih hazineleri fışkıran İzmit'te bulunan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenen 5000'den fazla eser ziyaretçilerini büyülüyor. Tarihi tren garı kompleksi içerinde yer alan müzede Paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler açık ve kapalı teşhir alanlarında ziyaretçilerini beklemektedir.

5. Pertev Paşa Camii

10 reasons visit to Izmit - Pertev Pasha

Pertev Mehmet Paşa Külliyesi, Pertev Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra Kethüda Sinan Ağa tarafından vasiyetine uygun olarak dünyaca ünlü Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın ilimizdeki müstesna eserlerinden olan bu kıymetli yapı 16. yüzyıl şaheseridir. Günümüzde Yeni Cuma Camii olarak da bilinen ve günümüzde sadece cami, çeşme, şadırvan ve sıbyan mektebi bölümleri ayakta kalabilen Pertev Mehmet Paşa Camii, aslında büyük bir külliyenin geriye kalan parçalarıdır.

6. Antik Su Kemeri

10 reasons visit to Izmit - Antique Aque

Üçtepeler Köyü'nün kuzeybatısındaki vadide büyük su kemeri yer almaktadır. İzmit'teki etkileyici antik yapılardan biridir. Etrafındaki kıt bitki örtüsü su kemerinin ihtişamını gözler önüne sermektedir. Antik kaynaklara göre su kemerleri MS 2. yüzyılda Roma imparatoru Trajan'ın isteği üzerine Nikomedia Valisi Plinius tarafından yapılmıştır. Yapının birçok kez onarım gördüğü, üst kısımlarında bulunan Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerden anlaşılmaktadır.

7. Orhan Camii

10 reasons visit to Izmit - Orhan Mosque

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllarda Orhan Gazi'nin veliahtı Süleyman Şah tarafından 'kendi adına' yaptırılmıştır. İzmit fethedildikten sonra yapılan ve günümüze kadar ayakta kalabilen ilk cami olma ünvanını taşıyan bu değerli eser, fethin sembolü olarak manevi bir değere de sahiptir. Türkiye’deki ender fetih camiilerinden biridir. Camii avlusundan İzmit Körfezi ‘nde gün batımı seyrine doyum olmaz.

8. Gültepe Nekropolü

10 reasons visit to Izmit - Gultepe Necr

MS 2. ve 4. Yüzyıllara tarihlenen antik Nekropol kalıntıları ve Bizans dönemine ait kutsal yapı, İstanbul-Ankara Karayolu'nun İzmit kesiminde ve Gültepe'nin doğusunda yer almaktadır. Kocaeli Müzesi tarafından yapılan kazıların ardından çok sayıda hipojen ve haç planlı kilise kalıntısı bulunmuş, batıda uzun dikdörtgen odalara sahip mezar odaları ve Hristiyan şehitleri için Şehit kalıntıları bulunmuştur.

9. İzmit Hoşgörü Anıtı

10 reasons visit to Izmit - Tolerance Mo

30 Nisan 311 yılında, dönemin Roma İmparatoru Galerius tarafından dönemin Roma İmparatorluk Başkenti konumundaki Nikomedia'dan yayınlanan, dünya tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan ve bilinen ilk hoşgörü fermanının 1.700üncü yıldönümü anısına 23 Temmuz 2011 tarihinde Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve İzmit Belediyesi işbirliği ile uluslararası diplomatik katılımla açılmıştır. İzmit Hoşgörü Anıtı, bu topraklarda asırlardır varolmuş ve günümüze kadar uzanan hoşgörü olgusunu sembolize etmektedir.

10. Kapanca Sokak

10 reasons visit to Izmit - Historical K

İzmit, Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiş geleneksel evleriyle de dikkat çeken bir kenttir. İzmit'te bulunan Kapanca Sokak, geleneksel sivil mimari açısından son derece önemlidir. Bu sokakta bulunan onlarca yapı, dönemine özgü özellikleriyle günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Kapanca sokak evlerinin büyük bir kısmı 19. ve 20. yüzyılda inşa edilmiş olup zaman içerisinde yapıldıkları dönemde kullanılan malzemelere sadık kalınarak onarılmıştır.

bottom of page